שלום ילדים!
בחרו מה ברצונכם ללמוד היום
פרק א משנה א
"משה קבל תורה מסיני"
פרק א משנה ב
"על שלושה דברים"
פרק א משנה ה
"יהי ביתך פתוח"
פרק א משנה יב
"הוי מתלמידיו של אהרן"
פרק א משנה טו
"עשה תורתך קבע"
פרק ג משנה יד
"חביב אדם שנברא בצלם"
פרק ד משנה א חלק ג
"איזהו עשיר, השמח בחלקו"
פרק ד משנה ב
"הוי רץ למצוה קלה כבחמורה"
ויקהל
ויקרא
סיפור יציאת מצרים
חמץ ומצה