משחק גלו את ההלכות הרמוזות!

ציוד דרוש למשחק:

פתקי ההלכות שהוכנו לעיל

24 שקיות אוכל נקיות

12 פתקים קטנים חלקים לכל תלמיד

2 טושים לא מחיקים, לתורנים לכתוב על שקיות הניילון

 

חלקו את הכיתה לשתי קבוצות
חלקו 12 פתקים ריקים לכל אחד מילדי הכיתה.

נציג מכל קבוצה יקבל 12 שקיות וימספר את השקיות עם טוש מ 1 עד 12.

הקרינו את הסרטון

בעת הופעת האייקון של השופר בסרט, על התלמידים לחפש את פתק ההלכה המתאים, לבדוק מהו הסימון המסומן עליו ולכתוב את המילה או לצייר סימון זה על פתק ריק.  (על כל אחד מפתקי ההלכות ישנו סימון בצידו הימני העליון.)

נציג הקבוצה יאסוף לתוך שקית מס' 1 את כל התשובות של קבוצתו להלכה 1. כנ"ל לכל 12 השופרות שיוצגו בסרט.

הנציג יספור את מספר התשובות הנכונות בכל סבב של רמז. הוא ירשום בטוש על השקית את מספר הרמז, שם קבוצתו ומספר התשובות הנכונות, וימסרו למורה.

הניקוד לכל שאלה יהיה: מספר התשובות הנכונות חלקי מספר הילדים בקבוצה.

הקבוצה, שאצלה אחוז התשובות הנכונות הגבוה ביותר, זוכה במשחק!