דומים אבל שונים - חמץ ומצה (עמ' 103)

מתאים לכיתה: א'