הילדים מספרים סיפור יציאת מצרים (עמ' 101-102)

מתאים לכיתה: א'