חג השבועות - זמן מתן תורתנו (עמ' 118-121)

מתאים לכיתה: א'

סגורמסך מלא
סגורמסך מלא