משמיעים את קולות השופר! (עמ' 8)

מתאים לכיתה: א'

סגורמסך מלא
סגורמסך מלא

נבקש מהילדים, שיש בביתם שופר, להביא שופר לכיתה, בהסכמת ההורים.
בכיתה נערוך את התרגילים הרשומים למעלה עם שופר אמיתי.
ילדים ללא שופרות יוכלו להצטרף ולהשמיע את הקולות בפיהם.