קולות מעניינים!! (עמ' 9-10)

מתאים לכיתה: א'

סגורמסך מלא
סגורמסך מלא
  1. בקשו מילדים להציג את הקולות שהוזכרו.
    החברים בכיתה ינחשו מהו הקול ומה הקשר שלו לחודשי אלול ותשרי וחגי חודשים אלו.
  2. הזמינו ילדים להציג את הקולות השונים. כתבו על הלוח בגדול את המספרים 1-6. על ילדי הכיתה לסדר את המציגים לפי סדר החגים.