הולכים עם ההלכה לכיתה א'

כיף בכיתה, לומדים הלכה!

מתאים לכיתה: א'

מתאבלים על חורבן בית המקדש (עמ' 60)
עשרה בטבת - יום ה"קדיש" הכללי (עמ' 61)
הסידור וספרי קודש (עמ' 62)
לכבד את הסידור (עמ' 63)
גניזה (עמ' 64)
ברכות השחר (עמ' 65)
קריאת שמע בוקר וערב! (עמ' 66-67)
תפילות ימי החול שלוש פעמים ביום (עמ' 68)
תפילות שמוסיפים בשבתות, בחגים ובראשי חודשים (עמ' 69-70)
מצות יישוב ארץ ישראל (עמ' 71)
פירות ארץ ישראל (עמ' 72)
לפני כל סעודה ניטול ידיים בשמחה!! (עמ' 73)
ידיים ראויות לנטילה (עמ' 74)
הכלי שבו נוטלים ידיים (עמ' 75)
נטילת ידיים לפני ברכת "המוציא" (עמ' 76)
ברכות הנהנין - ברכות על הנאה (עמ' 77)
"ברוך אתה ה'... בורא פרי..." (עמ' 78)
המוציא לחם מן הארץ (עמ' 79)
מאכלים שברכתם מזונות (עמ' 80)
בורא פרי הגפן (עמ' 81)