השופר (עמ' 4-6)

מתאים לכיתה:

סגורמסך מלא
סגורמסך מלא
סגורמסך מלא