הולכים עם ההלכה לכיתה ג

בתהליך יצירה והרכבה

מתאים לכיתה: ג'

ממליכים את ה' למלך על כל העולם... ועלינו
תשבץ עשרת ימי תשובה
משתדלים לחזור לאבא המלך
נסיון PDF