חוזרים לאבא המלך

מתאים לכיתה: ג'

הצעה לשיעור מהנה ללימוד הלכות "אלול תשרי... והמלך!"

השיעור להלן מבוסס על הסרטון "חוזרים לאבא המלך!" ודף מאויר הלכות "אלול תשרי ... והמלך!".

הדפיסו את הדף הנ"ל וחלקו לכל ילד. היכנסו לסרטון "חוזרים לאבא המלך!" .

  1. בסיפור הסרטון רמזים לעניינים הקשורים לאלול ולימים הנוראים. כשנרמזת הלכה בסרטון, הדבר מסומן על ידי סמל שופר עם מספר בצידו כזה: .
  2. לפני הקרנת הסרטון יש ללמוד עם הילדים את שלוש ההלכות הראשונות בדף.
  3. הקרינו את התחלת הסרטון. כשסמל השופר מופיע -, תנו לילדים את חדוות התגלית, לגלות את ההלכה שאליה רומז הקטע בסרט!
  4. כאשר תגיעו בסרטון לאייקון שופר מס' 3, עצרו את הסרטון לכמה דקות, ולמדו את שלוש ההלכות הבאות בדף ההלכה. כך תמשיכו: אחרי כל קטע בסרט שבו מגלים את ההלכות הרמוזות, עוברים על ההלכות הבאות בדף. ממשיכים ליהנות מהסרטון, הרמזים, והתגליות של הילדים!
  5. לאחר שלמדתם את כל ההלכות וצפיתם בכל הסרטון, יגזור כל ילד את דף ההלכה ע"פ הקווקווים ויערבב את הקלפים שלו. הקרינו את הסרטון שנית. כעת נראה אם הילדים יצליחו להתאים הלכה לקטע בסרטון! (ניתן לציין הלכה על ידי הקראת הקטעים המודגשים בטקסט, או על ידי ציון הסמלים בפינת המשבצות [פחות רצוי, מפני שאינו קשור עניינית להלכות])

 

אפשרות לשלב נוסף - תחרותי! לחץ כאן