חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

פרק א' משנה ה' - הכנסת אורחים
פרק א' משנה יב' - אוהב שלום ורודף שלום
פרק א' משנה טו' - אמר מעט ועשה הרבה
פרק ג' משנה י"ב - הוי מקבל את כל האדם בשמחה
פרק ד' משנה א' - הלומד מכל אדם
פרק ד' משנה א' חלק 2 - איזהו גיבור?
משנה א' - משה קיבל תורה מסיני
משנה ב' - על שלושה דברים העולם עומד
משנה ג' - אל תהיו כעבדים
משנה ד' - יהי ביתך בית ועד לחכמים