אבות פרק א' משנה ו' חלק 2- לכיתה א'

להדפסה יש ללחוץ על שלושת העיגולים האופקיים בראש הPDF

מתאים לכיתות: א'-ג'