אבות פרק ד משנה א חלק 1 - לכיתה ב'

להדפסה יש ללחוץ על שלושת העיגולים האופקיים בראש הPDF

מתאים לכיתות: א'-ג'