אבות פרק ד' משנה א' חלק 2- לכיתה ב'

להדפסה יש ללחוץ על שלושת העיגולים האופקיים בראש הPDF

מתאים לכיתות: א'-ג'