פרשת חיי שרה

להדפסה יש ללחוץ על שלושת העיגולים האופקיים בראש הPDF

מתאים לכיתות: א'-ג'