מסכת אבות לספירת העומר

משנה נבחרת לכל שבוע בספירת העומר

מתאים לכיתות: א'-ג'

פרק א' משנה ה' - הכנסת אורחים
פרק א' משנה יב' - אוהב שלום ורודף שלום
פרק א' משנה טו' - אמר מעט ועשה הרבה
פרק ג' משנה י"ב - הוי מקבל את כל האדם בשמחה
פרק ד' משנה א' - הלומד מכל אדם
פרק ד' משנה א' חלק 2 - איזהו גיבור?