פרק א' משנה ה' - הכנסת אורחים

מתאים לכיתות: א'-ג'