פרק א' משנה טו' - אמר מעט ועשה הרבה

מתאים לכיתות: א'-ג'