פרק א' משנה יב' - אוהב שלום ורודף שלום

מתאים לכיתות: א'-ג'