מסכת אבות - פרק א'

שרים, רוקדים, יוצרים ונהנים

מתאים לכיתות: א'-ב'

משנה א' - משה קיבל תורה מסיני
משנה ב' - על שלושה דברים העולם עומד
משנה ג' - אל תהיו כעבדים
משנה ד' - יהי ביתך בית ועד לחכמים
משנה ה' - יהי ביתך פתוח
משנה ו' - עשה לך רב
משנה ז' - הרחק משכן רע
משנה ח' - אל תעש עצמך
משנה ט' - הוי מרבה לחקור את העדים
משנה י' - אהב את המלאכה
משנה יא' - חכמים הזהרו בדבריכם
משנה יב' - הוי מתלמידיו של אהרן
משנה יג' - נגד שמא אבד שמה
משנה יד' - אם אין אני לי
משנה טו' - עשה תורתך קבע
משנה טז' - עשה לך רב
משנה יז' - כל ימי גדלתי
משנה יח' - על שלושה דברים