משניות מתוקשבות - מסכת אבות בשת"ף, פרק א

שרים, רוקדים, יוצרים ונהנים

מתאים לכיתות: א'-ב'

שננו את המשניות ברצף
משנה א' - משה קיבל תורה מסיני
משנה ב' - על שלושה דברים העולם עומד
משנה ג' - אל תהיו כעבדים
משנה ד' - יהי ביתך בית ועד לחכמים
משנה ה' - יהי ביתך פתוח
משנה ו' - עשה לך רב
משנה ז' - הרחק משכן רע
משנה ח' - אל תעש עצמך
משנה ט' - הוי מרבה לחקור את העדים
משנה י' - אהב את המלאכה
משנה י"א - חכמים הזהרו בדבריכם
משנה י"ב - הוי מתלמידיו של אהרן
משנה י"ג - נגד שמא אבד שמה
משנה י"ד - אם אין אני לי
משנה ט"ו - עשה תורתך קבע
משנה ט"ז - עשה לך רב
משנה י"ז - כל ימי גדלתי
משנה י"ח - על שלושה דברים