מסע בת מצווה

המסע שלך לעולם המצוות מתחיל כאן....

מתאים לכיתה: ו'

תפילות אישיות לסידור
דפים לדוגמא מתוך החוברת "מסע בת מצווה"
פרק א' - המזוודה שלי
פרק ב' - שמי
פרק ג' - המשפחה שלי
פרק ד' - התפקיד המיוחד שלי
פרק ה' - תורה ומצוות - הרובוט סופיה
פרק ה' - תורה ומצוות - מצוות ללא הבנה?!
פרק ו' - בגרות ואחריות
פרק ז' - חיוב במצוות
פרק ח' - מצוות ששייכות במיוחד לנשים
פרק ט' - מצוות שנשים פטורות מהן
פרק י' - מסיבת בת מצווה
פרק י"א - תפילה - תפילת הנערות בגוש קטיף
פרק י"ב - לימוד תורה
פרק י"ג - חסד - הילדה והדובי
פרק י"ג - חסד - סלטים
פרק י"ד - סדרי עדיפויות - משל הצנצנת
פרק י"ד - סדרי עדיפויות - הרב ישעיהו הבר
פרק י"ד - סדרי עדיפויות - טוני לוי