דפים לדוגמא מתוך החוברת "מסע בת מצווה"

מתאים לכיתה: ו'