פרק ה' - תורה ומצוות - מצוות ללא הבנה?!

מתאים לכיתה: ו'