משננים בשמחה - ע"ש תמר אריאל

מתאים לכיתות: א'-ו'

משננים בשמחה - מסכת אבות בשת"ף פרק א' - לכתות א-ב
משננים בשמחה - מסכת אבות בשת"ף פרק א' - לכתות ג-ו