פרשת במדבר

יוצאים למסע במדבר

מתאים לכיתות: א'-ו'