1. האם הסוכה של יהוידע כשרה?
2. יוסי נאלץ לבנות סוכה עם מעט הקרשים שיש לו. מה הוא הגובה הנמוך ביותר שהסוכה יכולה להיות?
3. על פי הנאמר בתורה, מה עלינו לזכור כשאנו יושבים בסוכה?
1. אדם אכל פרוסה עם גבינה לבנה ואחר כך רוצה לאכול שניצל עוף. כמה שעות עליו להמתין?
2. האם מותר לבשל מאכל פרווה בסיר בשרי?
3. האם מותר לשתות חלב של אתון?
1. מה מברכים על זיתים לפני שאוכלים אותם?
2. מה מברכים על הזיתים לאחר אכילתם
3. מדוע נקראת ברכת מעין שלוש בשם זה?
שימו לב איך בעלי החיים בסרט "מדברים" אחד עם השני, ואיך הם עוזרים אחד לשני.
מהם נלמד שבני אדם צריכים להיות טובים עוד יותר!
1. למדנו על מצוות רבות שמקיימים ע"י הדיבור: קידוש, ברכות, קריאת שמע ועוד... מה למדנו שאסור לומר לכל אדם?!
2. מה עלינו לבקש מהחברים למרות שקשה לנו לבקש וקשה לחבר להסכים. כמו כן הבקשה מועילה רק אם מבקשים מכל הלב?!
3. מי הם האנשים שחובה מיוחדת לשמוע בקולם, למרות שהם אינם מורים ולא רבנים, ואיזו מצווה מעשרת הדברות מקיימים בזה?