הולכים עם ההלכה לכיתה א'

כיף בכיתה, לומדים הלכה!

מתאים לכיתה: א'

הימים המיוחדים (עמ' 4-5)
עושים מעשים טובים (עמ' 6)
מעבירין את רוע הגזירה! (עמ' 7)
משמיעים את קולות השופר! (עמ' 8)
קולות מעניינים!! (עמ' 9-10)
מה מסתתר בשמות החג? (עמ' 11)
אוכלים "סימנים" לשנה טובה! (עמ' 12)
מה זורקים למים ב"תשליך"?! (עמ' 13)
עשרת ימי תשובה (עמ' 14)
כפרות (עמ' 15-16)
ט' בתשרי - ערב יום הכיפורים (עמ' 17)
ה' מוחל עוונותינו ביום הכיפורים (עמ' 18)
העינויים של יום הכיפורים (עמ' 19)
יונה הנביא שנבלע בדג! (עמ' 20-22)
ממהרים לבנות סוכה! (עמ' 23)
נכיר את ארבעת המינים! (עמ' 24-25)
לשבת בסוכה (עמ' 26)
החג הראשון, חול המועד, הושענא רבה, שמחת תורה (עמ' 27)
מדבר שקר תרחק (עמ' 28)
הלשנה - "לא תלך רכיל בעמיך" (עמ' 29)