הולכים עם ההלכה לכיתה ב'

כיף בכיתה, לומדים הלכה!

מתאים לכיתה:

כיבוד הרב והמורים (עמ' 37)
הכנסת אורחים (עמ' 38-39)
לשון הרע ורכילות (עמ' 40-41)
נקימה ונטירה (עמ' 42-43)
תשבץ מסכם למצוות בין אדם לחברו (עמ' 44)
כבוד שבת ועונג שבת (עמ' 45)
מענגים את השבת... ואוכלים לפחות שלוש סעודות (עמ' 46-47)
קבלת שבת (עמ' 48)
קריאת התורה ותפילת מוסף (עמ' 49)
אוירת השבת (עמ' 50)
נרות שבת (עמ' 51-52)
חנוכה - סיפור הנס (עמ' 53-55)
מה פרוש המילה "חנוכה"? (עמ' 56)
הדלקת נר חנוכה (עמ' 57)
זמן ההדלקה ומשך ההדלקה (עמ' 58)
מדוע בחנוכה משחקים בסביבון? (עמ' 59)
מדוע אוכלים מאכלי חלב בחנוכה? (עמ' 60)
ברכת המזון (עמ' 61)
כיצד מתנהגים בזמן הברכה? (עמ' 62-63)
ברכות אחרונות (עמ' 64)