הולכים עם ההלכה לכיתה ב'

כיף בכיתה, לומדים הלכה!

מתאים לכיתה:

ברכות מרכזיות (עמ' 65)
שבעת המינים (עמ' 66-68)
קריאת שמע על המיטה (עמ' 69)
ברכת "המפיל" לפני השינה (עמ' 70-72)
פורים - סיפור המגילה (עמ' 73-76)
פורים - מצוות היום (עמ' 77-79)
יציאת מצרים (עמ' 80)
אפית מצות (עמ' 81-82)
חמץ ומצה (עמ' 83)
ליל הסדר (עמ' 84-85)
ספירת העומר (עמ' 86-89)
ימים חשובים בימי ספירת העומר (עמ' 90-91)
כשרות הבית (עמ' 92-93)
חג השבועות (עמ' 94-100,107-108,111-118)
הלכות יום טוב - הלכות שבת (עמ' 101-103)
ציצית (עמ' 104-106)