חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

אבות פרק א' משנה ו' חלק 2- לכיתה א'
אבות פרק ד משנה א חלק 1 - לכיתה ב'
אבות פרק ד' משנה א' חלק 2- לכיתה ב'
הולכים עם ההלכה - הלכות פרצופים
פרשת וירא
פרשת חיי שרה
שננו את המשניות ברצף
משנה א' - משה קיבל תורה מסיני
משנה ב' - על שלושה דברים העולם עומד
משנה ג' - אל תהיו כעבדים