חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

משנה י' - אהב את המלאכה
משנה י"א - חכמים הזהרו בדבריכם
משנה י"ב - הוי מתלמידיו של אהרן
משנה י"ג - נגד שמא אבד שמה
משנה י"ד - אם אין אני לי
משנה ט"ו - עשה תורתך קבע
משנה ט"ז - עשה לך רב
משנה י"ז - כל ימי גדלתי
משנה י"ח - על שלושה דברים
שננו את המשניות ברצף