חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

פרק ג משנה י"ב - הוי קל לראש
פרק ג משנה י"ד - חביב אדם שנברא בצלם
פרק ג משנה ט"ו - הכל צפוי והרשות נתונה
פרק ד' משנה א' חלק ראשון - איזהו חכם
פרק ד' משנה א' חלק שני - איזהו גיבור, הכובש את יצרו
פרק ד' משנה א' חלק שלישי - איזהו עשיר, השמח בחלקו
פרק ד' משנה א' חלק רביעי - איזהו מכובד, המכבד את הבריות
פרק ד' משנה ב' - הווי רץ למצוה קלה כבחמורה
הימים המיוחדים (עמ' 4-5)
עושים מעשים טובים (עמ' 6)