חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

פרק ב משנה ב - יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ
פרק ב משנה ד' - עשה רצונו כרצונך
פרק ב משנה ח' - אם למדת תורה הרבה
פרק ב משנה י' - יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
פרק ב משנה י"א - עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות
פרק ב משנה ט"ו - היום קצר והמלאכה מרובה
פרק ג משנה ב' - שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה
פרק ג משנה ז' חלק א' - תן לו משלו
פרק ג משנה ז' חלק ב' - המהלך בדרך ושונה
פרק ג משנה י' - כל שרוח הבריות נוחה הימנו