חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

שננו את המשניות ברצף
משנה א' - משה קיבל תורה מסיני
משנה ב' - על שלושה דברים העולם עומד
משנה ג' - אל תהיו כעבדים
משנה ד' - יהי ביתך בית ועד לחכמים
משנה ה' - יהי ביתך פתוח
משנה ו' - עשה לך רב
משנה ז' - הרחק משכן רע
משנה ח' - אל תעש עצמך
משנה ט' - הוי מרבה לחקור את העדים