חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

הבדלה במוצאי שבת (עמ' 49-50)
נס חנוכה - מעטים מול רבים (עמ' 51)
נס חנוכה נוסף: נס פך השמן (עמ' 52)
הדלקת נרות בשמונת ימי החנוכה (עמ' 53)
"פרסומת" לנס?! (עמ' 54-55)
מתי מדליקים נרות חנוכה? (עמ' 56)
ברכות להדלקה! (עמ' 57-58)
אילו מאכלים נוהגים לאכול בחנוכה? (עמ' 59)
מתאבלים על חורבן בית המקדש (עמ' 60)
עשרה בטבת - יום ה"קדיש" הכללי (עמ' 61)