חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

מעבירין את רוע הגזירה! (עמ' 7)
משמיעים את קולות השופר! (עמ' 8)
קולות מעניינים!! (עמ' 9-10)
מה מסתתר בשמות החג? (עמ' 11)
אוכלים "סימנים" לשנה טובה! (עמ' 12)
מה זורקים למים ב"תשליך"?! (עמ' 13)
עשרת ימי תשובה (עמ' 14)
כפרות (עמ' 15-16)
ט' בתשרי - ערב יום הכיפורים (עמ' 17)
ה' מוחל עוונותינו ביום הכיפורים (עמ' 18)