חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

צדקה (עמ' 35)
מתן בסתר (עמ' 36)
מצות השבת אבדה (עמ' 37-38)
הכרזה על אבדה (עמ' 39-40)
מה הם סימנים? (עמ' 41)
יום השבת (עמ' 42)
זוכרים את השבת! (עמ' 43-44)
מברכים את "אשת החיל" ואת הילדים (עמ' 45)
מה אומרים בקידוש? (עמ' 47)
לחם משנה (עמ' 48)