חיפוש תכניות

שיעורים המכילים את הביטוי ""

העינויים של יום הכיפורים (עמ' 19)
יונה הנביא שנבלע בדג! (עמ' 20-22)
ממהרים לבנות סוכה! (עמ' 23)
נכיר את ארבעת המינים! (עמ' 24-25)
לשבת בסוכה (עמ' 26)
החג הראשון, חול המועד, הושענא רבה, שמחת תורה (עמ' 27)
מדבר שקר תרחק (עמ' 28)
הלשנה - "לא תלך רכיל בעמיך" (עמ' 29)
ואהבת לרעך כמוך (עמ' 30-31)
הלכות כבוד הורים (עמ' 32-34)